iron ore mining flow diagram

iron ore mining flow diagram