high chromium alloy white iron parts

high chromium alloy white iron parts